PPUZ

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PPUZ

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

ŁĄCZYMY PASJE Z NAUKĄ

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce szkoła wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęły Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.  W trosce o wysoki poziom kształcenia i wszechstronny rozwój uczelni PPUZ podpisała porozumienia o współpracy także z innymi renomowanymi uczelniami krakowskimi. Są wśród nich: Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytet Rolniczy.

W październiku 2001 roku uczelnia rozpoczynała swoją działalność, oferując cztery kierunki kształcenia: filologię polską, fizjoterapię, pielęgniarstwo oraz rekreację i turystykę. W ciągu dekady wzbogaciła się kolejno o architekturę i urbanistykę, ratownictwo medyczne, ochronę środowiska oraz inżynierię środowiska. W roku 2014 PPUZ poszerzyła ofertę o kolejne kierunki: gospodarkę przestrzenną, filologię angielską i kosmetologię.

W lipcu 2016 roku Rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu podpisali porozumienie o powołaniu jednostki wspólnej zarządzanych przez siebie uczelni pod nazwą Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych (PONE). Jej zadaniem jest prowadzenie edukacji i badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, szczególnie takich, które mogą przyczynić się do rozwoju subregionu podhalańskiego. PONE oferuje popularny kierunek studiów ekonomicznych – finanse i rachunkowość, prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu. Oznacza to, że studia prowadzą wykładowcy obu uczelni, a absolwenci otrzymują dyplom ukończenia UEK i PPUZ. W roku akademickim 2018/2019 zostały uruchomione trzy kierunki: sport, bezpieczeństwo narodowe oraz praca socjalna, a od roku 2019/2020 studenci mogą kształcić się na kierunku dietetyka.

Obecnie Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa ma w ofercie czternaście kierunków studiów I stopnia, prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym  oraz jednolite studia magisterskie z fizjoterapii. Ponadto studenci sześciu kierunków (pielęgniarstwa, fizjoterapii, kosmetologii, architektury, filologii angielskiej oraz turystyki i rekreacji) mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia tytułu magistra na studiach II stopnia.

W grudniu 2009 roku decyzją Komisji Europejskiej Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu otrzymała Kartę Erasmusa, upoważniającą studentów PPUZ do korzystania zarówno z oferty edukacyjnej uczelni państw UE, jak i do możliwości odbywania praktyk zawodowych za granicą.

PPUZ przykłada ogromną wagę do praktycznych aspektów kształcenia, służy temu m.in. nieustanna troska o rozwój bazy dydaktycznej. PPUZ może pochwalić się swym zapleczem dydaktycznym. W latach 2007 – 2011 uczelnia wybudowała nowoczesny budynek Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego, z aulą, biblioteką, laboratorium chemicznym i pracownią rysunku. W kwietniu 2013 roku zostało otwarte doskonale wyposażone laboratorium geotechniczne Instytutu Inżynierii Środowiska, a w maju 2014 roku supernowoczesne laboratorium kosmetologii. W maju 2017 roku została poświęcona i oddana społeczności uczelni kaplica akademicka. Doskonale przygotowana kadra naukowa i kameralny charakter uczelni sprzyjają pogłębianiu relacji mistrz – uczeń.

W ramach trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo od roku akademickiego 2016/17 funkcjonuje projekt pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPUZ w Nowym Targu”. Projekt zapewnia uczestnikom m.in. program stypendialny, bezpłatne zajęcia dodatkowe, znacznie wykraczające poza standardowy program kształcenia, a także dodatkowe praktyki zawodowe. Realizacja projektu oparta jest na bliskiej współpracy uczelni z partnerami – liderami lokalnego sektora ochrony zdrowia. Studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i nabywać zawodowe umiejętności w profesjonalnych warunkach. 29 marca 2019 roku oficjalnie otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PPUZ. Obiekt składa się z pięciu sal, został wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny oraz trenażery, fantomy i wysokiej klasy symulatory.

PPUZ w Nowym Targu realizuje również projekt „Podhalańska Biblioteka Cyfrowa”, którego celem jest przeniesienie na nośniki cyfrowe treści książek, dokumentów i fotografii związanych z naszym regionem. Znaczna część spośród nich to zasoby unikatowe w skali całego kraju. Dzięki projektowi te trudno dostępne, a nieraz praktycznie nieosiągalne dla potencjalnego odbiorcy materiały, znajdą się w zasięgu ręki każdego użytkownika internetu. Przy bibliotece uczelnianej PPUZ powstała specjalistyczna Pracownia Digitalizacji, wyposażona w nowoczesny sprzęt do automatycznej digitalizacji druków, gazet, książek. W ramach projektu zakupiono oprogramowanie do archiwizacji i bezpłatnego udostępniania zbiorów. „Podhalańska Biblioteka Cyfrowa” wpisuje się w ogólnopolskie działania na rzecz digitalizacji i udostępniania zasobów regionalnych.

Zgodnie z hasłem „Łączymy pasje z nauką” dbamy, by w murach naszej uczelni znalazło się również miejsce na rozwijanie talentów i zainteresowań. Studenci mają duże pole do popisu: rozwijają swe pasje w licznych kołach naukowych, organizują międzynarodowe konferencje naukowe. O dobrą kondycję i znakomite wyniki sportowe studentów PPUZ troszczą się Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu oraz AZS. W 2014 roku powstał amatorski zespół teatralny studentów filologii angielskiej, którego członkowie łączą praktykę w posługiwaniu się językiem Szekspira z dobrą zabawą. W tym samym roku utworzono Studenckie Radio „Fala Podhala”, które pozwoliło zdobyć „dziennikarskie szlify” sporej gromadzie studentów, przyczyniając się jednocześnie do integracji i ubarwienia życia studenckiej społeczności. Od roku 2016 ukazuje się uczelniany magazyn „RES”, redagowany wspólnie przez studentów i wykładowców. Czytelnicy znajdą w nim m.in. felietony, wywiady, poezję, teksty związane z Podhalem, szeroko pojmowaną kulturą, podróżami, a także z życiem podhalańskiej wszechnicy.

Nasza uczelnia, jako jedyna Państwowa Podhalańska Uczelnia Zawodowa w Polsce, ma w nazwie określenie „Podhalańska”. To przywilej, ale i zobowiązanie. W programach nauczania większości kierunków kładziemy silny nacisk na dziedzictwo naszego regionu. Piękne tradycje kulturowe kultywuje założony w 2010 roku Uczelniany Zespół Góralski  „Młode Podhale”. W zespole tańczy, gra i śpiewa brać studencka, a także absolwenci i uczniowie szkół średnich Nowego Targu oraz okolicznych miejscowości.

PPUZ jest również podmiotem współpracy z licznymi partnerami w regionie. Na mocy stosownych porozumień współpracuje ona z powiatami: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i brzeskim, ze szkołami ponadpodstawowymi, Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku, ze Związkiem Podhalan, ZEW Niedzicą, Termami Podhalańskimi, zakładami opieki zdrowotnej, a także wieloma innymi instytucjami.

Siedzibą Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej jest Nowy Targ – miasto wyjątkowo pięknie położone – między trzema pasmami górskimi: Gorcami, Tatrami i Pieninami. Tak atrakcyjna lokalizacja daje niezwykle bogate możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Studenci mogą uprawiać zarówno turystykę pieszą, jak i rowerową, wspinaczkę skałkową i górską, narciarstwo zjazdowe i biegowe. Kontakt z przyrodą gwarantują trzy okoliczne parki narodowe: Gorczański, Tatrzański i Pieniński oraz znajdujące się w pobliżu kompleksy leśne z wytyczoną siecią szlaków pieszych i rowerowych, a także trasami narciarstwa biegowego. Tylko tutaj zdobywanie wykształcenia odbywa się w tak magicznej atmosferze.

 

www.ppuz.edu.pl

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71

Tel. 18 26 10 700