Powiatowy Rzecznik Konsumentów | Urząd

Strona główna

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ewa Barczuk- Kałat

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
pokój:
3.20, II piętro
numery telefonu: 18 26 61 314, kom. 600 838 631
e-mail:

Pracownicy:

Aneta Gąsienica-Kotelnicka

podinspektor

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
pokój:
3.20, II piętro

Zadania:

Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1. Ochrona i edukacja konsumentów:

1) Poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów.

2) Edukacja konsumencka:

  a) Udostępnianie ulotek informacyjnych dot. ochrony praw konsumenta.

  b) Prowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkolną.

3) Reprezentowanie w sprawach z zakresu ochrony praw konsumenckich:

  a) Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

  b) Występowanie do sądów w sprawach konsumenckich.

  c) Występowanie do organów ścigania o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcy.

  d) Współdziałanie z właściwą miejscowo delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami inspekcji oraz organizacjami konsumenckimi.

e) Występowanie w sprawach zmiany bądź stanowienia prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.