Kontakt

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Spis telefonów

Biuro Obsługi Klienta
18 26 61 300

Godziny przyjmowania stron:
Urząd przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30

Spis numerów telefonów
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
fax: 18-26-61-344

 

Znak

Wydział / komórka organizacyjna

Numer telefonu

Adresy e-mail

 

Biuro obsługi Klienta

18-26-61-300

 

OR

Sekretariat Starosty

18-26-61-320

sekretariat@nowotarski.pl
powiat@nowotarski.pl
starostwo@nowotarski.pl

SE

Sekretarz

18-26-61-323

sekretarz@nowotarski.pl

SK

Skarbnik

18-26-61-345

skarbnik@nowotarski.pl

KT

Wydział Komunikacji i Transportu

18-26-61-300 (informacje ogólne, rezerwacja wizyt)

18-26-13-816 (informacje dotyczące rejestracji pojazdów)

18-26-13-817 (informacje dotyczące praw jazdy)

komunikacja@nowotarski.pl

GK

Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii

18-26-61-372 (wyrys z mapy ewidencyjnej)

18-26-10-793 (kopia mapy)

18-26-10-773 (ewidencja gruntów)

18-26-10-774 (ewidencja gruntów)

18-26-10-775 (ewidencja gruntów)

18-26-10-776 (ewidencja gruntów)

18-26-10-770 (ewidencja gruntów)

18-26-10-778 (weryfikacja operatów geodezyjnych)

18-26-61-364 (scalenie Lipnica Wielka)

18-26-61-385 (zgłoszenia robót geodezyjnych)

geodezja@nowotarski.pl

BA

Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej

18-26-61-300

budownictwo@nowotarski.pl

GN

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

18-26-61-386

nieruchomosci@nowotarski.pl

OS

Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

18-26-61-380

srodowisko@nowotarski.pl

Kontakt z leśniczym w sprawach dotyczących lasów prywatnych

18-26-61-311

srodowisko@nowotarski.pl

PR

Biuro Rozwoju i Promocji

18-26-61-341

biuropr@nowotarski.pl

OK

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

18-26-61-314
600-838-631

rzecznik@nowotarski.pl

IN

Wydział Inwestycji

18-26-61-318

inwestycje@nowotarski.pl

Zamówienia publiczne

18-26-61-340

przetarg@nowotarski.pl

LG

Wydział Logistyki

18-26-61-339

logistyka@nowotarski.pl

PB

Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa

18-26-61-337

bezpieczenstwo@nowotarski.pl

Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego

18-26-61-315

kryzys@nowotarski.pl

PM

Biuro Zarządzania Projektami

18-26-61-370

18-26-61-368

rozwoj@nowotarski.pl

GF

Biuro Gospodarki Finansowej Powiatu i Controllingu Operacyjnego

18-26-61-351

budzet@nowotarski.pl

KP

Biuro Kadrowo-Płacowe

18-26-61-332

kadry@nowotarski.pl

FN

Wydział Finansowo - Księgowy

18-26-61-366

finanse@nowotarski.pl

OR

Wydział Organizacyjny

18-26-61-331

organizacyjny@nowotarski.pl

Inspektor Ochrony Danych

18-26-61-334

iod@nowotarski.pl

Biuro Rady Powiatu

18-26-61-360

rada@nowotarski.pl

Archiwum

18-26-61-317

archiwum@nowotarski.pl

KA

Biuro Kontroli i Audytu

18-26-61-362

kontrola@nowotarski.pl

SI

Biuro Systemów Informatycznych

18-26-61-303

administrator@nowotarski.pl


Pozostałe numery:

 

 

 

Terenowy Punkt Paszportowy

18-26-10-788

Powiatowe Centrum Oświaty

18-26-10-799