O PROJEKCIE | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

O PROJEKCIE

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

Zadanie publiczne polegające na realizacji projektu pn.
„Razem bezpieczniej w szkołach Powiatu Nowotarskiego”


O PROJEKCIE | AKTUALNOŚCI


W maju 2015 r. Samorząd Powiatu Nowotarskiego przystąpił do realizacji projektu „Razem bezpieczniej
w szkołach Powiatu Nowotarskiego” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Projekt ma za zadanie zmianę wzorców zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży oraz redukcję nadużywania/uzależnienia od substancji psychoaktywnych
i szkodliwych zachowań, poprawę samopoczucia oraz relacji rodzinnych i poziomu funkcjonowania społecznego.

W tym celu szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski, zorganizują w okresie od maja do grudnia 2015 r. cykl wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym, które pozwolą nabyć wiedzę z zakresu szkodliwości stosowania wszelkich używek, sposobów radzenia sobie
z agresją i przemocą oraz poprawy bezpieczeństwa młodzieży. Adresatami projektu są przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, rodzice i opiekunowie uczniów, ale również społeczność lokalna, zaangażowana
w działania projektowe.

Całkowita wartość projektu: 91 732,72 zł

Wartość dotacji: 71 352, 81 zł

Wartość środków własnych: 18 379, 90 zł

Działania realizowane w poszczególnych szkołach:

1. Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu

- wyjazdowe warsztaty teatralne dla uczniów w Krakowie

- przygotowanie i wystawienie 2 profilaktycznych spektakli: „Wolni – Zniewoleni”, którego celem było zwrócenie uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec używek oraz
„Zła godzina”, który poruszał problemy przemocy w rodzinie i nadużywania alkoholu

- konkurs plastyczny na plakat o tematyce antytytoniowej „Nielegalne wyroby tytoniowe też nie są dla nas zachętą do ich używania - Dziękuję, nie palę”

  1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

- muzyczne warsztaty o charakterze profilaktycznym z zakresu szkodliwości stosowania używek

- koncert profilaktyczny zespołu „Na ostatnią chwilę”

  1. Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu

- Akcja Honorowego Krwiodawstwa

- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- zajęcia fotograficzne pod hasłem „Każdy z nas patrzy inaczej”

- warsztaty informatyczne

- międzyszkolny konkurs filmowy pt. „Bezpieczniej - to mi pasuje”

- międzyszkolny konkurs fotograficzny pt. „Bezpieczny uczeń - spokojny rodzic”

- wystawa fotograficzna z podtekstem profilaktycznym

- turnieje międzyklasowe i międzyszkolne „Sportem zwalczamy agresję”

- zajęcia teatralne - przygotowanie spektaklu profilaktycznego

- zajęcia dla uczniów z zakresu: jak nie zostać ofiarą przestępstwa, odpowiedzialność nieletnich, cyberprzemoc, prawa autorskie

- zajęcia profilaktyczne dotyczące narkotyków i handlu ludźmi

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu

- 4 tematyczne serie po 9 wykładów dla uczniów i rodziców w poszczególnych szkołach pt. „Dziękuję nie biorę - uzależnienia od substancji psychoaktywnych i nikotyny”, „Cyberprzemoc”, „Depresja, samobójstwo, agresja, przemoc”, „Zaburzenia odżywiania” przy współpracy instytucji: Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Nowym Targu, Straży Granicznej, Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu

- akcja krwiodawstwa we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy IPA Nowy Targ

- wykonanie murali o tematyce sportowej

- zajęcia sportowe dla młodzieży, absolwentów i mieszkańców Nowego Targu pod hasłem „Wolna sala”

- turniej piłki nożnej „Goszcz Cup”

- turniej piłki siatkowej z okazji Święta Niepodległości

- koncert amatorskich zespołów muzycznych, wokalnych, tanecznych i teatralnych

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

- zajęcia sportowe z tenisa stołowego i aerobiku jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego z dala od używek

- warsztaty o teoretycznych i praktycznych rozwiązaniach w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa uczniów

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu

- cykl zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej

- przedstawienie promujące bezpieczeństwo w wybranej dziedzinie życia pt. „Bezpieczne dziecko, spokojny rodzic”

- pogadanki i szkolenia w ramach działania - kształcenie w ruchu drogowym

- festyn promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- konkurs plastyczny promujący tematykę bezpieczeństwa w wybranych dziedzinach życia

- piknik dla bezpieczeństwa we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, ratownikami medycznymi Służby Maltańskiej

- trzy spektakle teatrzyku profilaktycznego połączonego z warsztatami dla uczniów

  1. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem

- akcja informacyjna ,,Powstrzymaj pijanego kierowcę”

- zajęcia profilaktyczne o współczesnych zagrożeniach w Internecie pt. „Nie daj się złapać w sieć !”

- konkurs fotograficzny ,,Jak nie agresja, to co?’’

- program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej ,,NOP NOP - NO PROMIL NO PROBLEM’’

- Program profilaktyczny ,,KOREKTA’’

- Program profilaktyczny RAP PEDAGOGIA - ,,Powiedz STOP syntetycznym emocjom”

- festyn podsumowujący pod hasłem ,,Kocham Wolność” z występem zespołu „Bęsiu”

  1. Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem

- akcja informacyjna ,,Powstrzymaj pijanego kierowcę”

- program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej ,,NOP NOP - NO PROMIL NO PROBLEM’’

- Program profilaktyczny ,,KOREKTA’’

- Program profilaktyczny RAP PEDAGOGIA - ,,Powiedz STOP syntetycznym emocjom”

- festyn podsumowujący„ Kocham wolność ” z udziałem m.in. zespołu muzycznego „RYMcerze” z programem „Nie zmarnuj swojego życia!”

- zajęcia profilaktyczne o współczesnych zagrożeniach w Internecie pt. „Nie daj się złapać w sieć !”

- cykl zajęć z pedagogiem szkolnym pt. „ Złość, przemoc, agresja!”

- konkurs plastyczny pt. „Agresja”

  1. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

- multimedialny program profilaktyczny Cinema Drive w Krakowie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdroju

- spektakl profilaktyczny na temat środków uzależniających pt. ,,Kuszenie śmierci”

- konkurs muzyczny ,,Mam Talent”

- pogadanka przedstawicieli Straży Granicznej na temat niebezpieczeństw związanych
z używaniem środków psychoaktywnych, aspektach prawnych posiadania i używania narkotyków oraz niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi

- dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego oraz wychowania fizycznego jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego z dala od używek

  1. Zespół Szkół w Rabce-Zdroju

- spektakl profilaktyczny i szkolenie dotyczące cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci

- szkolne rozgrywki w piłce siatkowej

- prelekcja edukacyjna z udziałem Straży Granicznej na temat zagrożeń związanych
z wakacyjnymi wyjazdami do pracy, pracą przymusową za granicą oraz narkotykami

- konkurs fotograficzny pt. „Podhale ks. Tischnera” jako zachęta do rozrywek alternatywnych

Efektem zrealizowanych działań będzie poprawa stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów oraz ich opiekunów w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, edukacji prawnej, a także poprawa reagowania na zachowania i zjawiska szkodliwe oraz ograniczenie zdarzeń niebezpiecznych wśród młodzieży.