O PROJEKCIE | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

O PROJEKCIE

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

 

O PROJEKCIE | AKTUALNOŚCI    

 

W dniu 30 września 2014 roku Powiat Nowotarski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 576 725,00 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 490 216,25 zł
 • Publiczne środki krajowe: 86 508,75 zł.
   

CEL ZADANIA:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu nowotarskiego, w szczególności zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub niepełnosprawności. Grupę docelową stanowi około 140 osób z 35 rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz 706 osób korzystających z usług czterech jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego.
   

DZIAŁANIA:

 • Przeprowadzenie naboru beneficjentów ostatecznych projektu,
 • Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych na zakup sprzętu oraz dostawę Internetu,
 • Zakup i dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem,
 • Zawarcie umów na dostawę Internetu,
 • Organizacja szkoleń,
 • Promocja projektu,
 • Zarządzanie projektem.
   

REZULTATY:

 • Wyposażenie w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz udostępnienie bezpłatnego Internetu
  35 gospodarstwom domowym rodzin zastępczych;
 • Wyposażenie w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i drukarki 4 powiatowych jednostek organizacyjnych: Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu (4 zestawy komputerowe i 1 drukarka), Domu Pomocy Społecznej
  w Rabce-Zdroju (1 zestaw komputerowy i 1 drukarka), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu (15 zestawów komputerowych, 1 drukarka, wykonanie i konfiguracja sieci wewnętrznej) oraz Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu (10 zestawów komputerowych, 1 drukarka, wykonanie i konfiguracja sieci wewnętrznej);
 • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera (8 godzin) i korzystania z Internetu (8 godzin) dla przedstawicieli rodzin zastępczych oraz jednostek powiatu.
   

OKRES REALIZACJI:

 • 01.09.2014 r. - 31.12.2015 r.

 

39 lokalizacji, na których Powiat Nowotarski przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu

Mapa

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion