Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce


„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” jest projektem systemowym Województwa Małopolskiego współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 9.2. Jego głównym celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa wizerunku tej sfery edukacyjnej.

Realizacja projektu w powiecie nowotarskim rozpoczęła się 01.01.2011 r. i potrwa do 30.09.2015 r., a jego wartość to 6 266 180,00 zł.

W projekcie uczestniczą następujące szkoły:

 1. Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu,
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu,
 3. Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu,
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu,
 5. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D
 6. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce,
 7. Zespół Szkół w Rabce-Zdroju.

W ramach projektu wyposażono następujące pracownie:

 • pracownię elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu,
 • pracownię obsługi konsumenta w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce,
 • pracownię ekonomiczno-turystyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu,
 • pracownię plastyczną w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu,
 • trzy pracownie komputerowe (w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu oraz Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu),
 • do Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D zakupiono kasy fiskalne, laptopa i fantom.

W 2011, 2012, 2013 oraz 2014 roku realizowane były dla uczniów następujące formy wsparcia:

 • specjalistyczne kursy zawodowe (m.in. kurs spawacza, operatora wózków widłowych, operatora koparko-ładowarki, diagnostyki pojazdowej, kosmetyczne, florystyczne),
 • specjalistyczne kursy dla techników ekonomistów (m.in. obsługa programu finansowo-księgowego InsERT GT, kurs zarządzania dokumentacją w instytucji, kurs obsługi kas fiskalnych),
 • specjalistyczne kursy IT (m.in. kurs grafiki komputerowej i montażu filmów, ArchiCAD, AutoCAD, 3Ds.Max, usługi sieciowe i serwerowe),
 • specjalistyczne kursy dla branży gastronomicznej (m. in. kurs kelnerski, kurs orawskiej kuchni regionalnej, kurs barmana, kurs baristy, kurs technik kulinarnych),
 • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki, języków obcych oraz technologii informacyjnej,
 • wyjazdy studyjno-edukacyjne z doradztwem zawodowym, staże-wizyty zawodoznawcze, a także płatne staże u pracodawcy,
 • praktyki zawodowe u pracodawców,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r. na poszczególne formy wsparcia zrekrutowano 2727 osób. W okresie tym wydano 4929 zaświadczeń potwierdzających zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

W 2015 r. w ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:

I. Zespół Szkół Technicznych im. St. Staszica w Nowym Targu

 1. Kurs nauka jazdy wraz z egzaminem – kat. B (pozaszkolne)
 2. Kurs spawacza metodą MAG (pozaszkolne)
 3. Kurs diagnostyki pojazdowej (pozalekcyjne)
 4. Szkolenie operatora koparko ładowarek klasa III – wszystkie typy wraz z egzaminem (pozaszkolne)
 5. Staże-wizyty zawodoznawcze (pozaszkolne)

II. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem

 1. Staż zawodowy u pracodawcy (pozaszkolne)
 2. Staże-wizyty zawodoznawcze (pozaszkolne)

III. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

 1. Kurs zarządzania dokumentacją w instytucji (pozaszkolne)
 2. Staże – wizyty zawodoznawcze (pozaszkolne)

IV Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu

 1. Staże wizyty – zawodoznawcze (pozaszkolne)
 2. Grafika wektorowa i restartowa w reklamie
 3. Programowanie obiektowe w C#

V Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

 1. Kurs barmana (pozalekcyjne)
 2. Szkolenie operatora koparko ładowarek klasa III – wszystkie typy wraz z egzaminem (pozaszkolne)
 3. Staże – wizyty zawodoznawcze (pozaszkolne)

VI Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu

 1. Kurs obsługi kas fiskalnych (pozalekcyjne)
 2. Staże wizyty – zawodoznawcze (pozaszkolne)

VII Zespół Szkół w Rabce-Zdroju

 1. Technologie Webdesign (pozalekcyjne i pozaszkolne)
 2. Staże wizyty – zawodoznawcze (pozaszkolne)