AKTUALNOŚCI | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

AKTUALNOŚCI

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

 

O PROJEKCIE | AKTUALNOŚCI    

15 grudzień 2017

Ogłoszenie o rekrutacji w ramach okresu trwałości projektu pn.: „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

21 grudzień 2016

Ogłoszenie o rekrutacji w ramach okresu trwałości projektu pn.: „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”
 

20 listopad 2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu graficznego 5 tablic informacyjno-pamiątkowych

 

19 listopad 2015

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - opracowanie projektu graficznego folderu informacyjno- promocyjnego (1 000 szt.) na potrzeby projektu

Projektu graficzny folderu informacyjno- promocyjnego

Projektu graficzny folderu informacyjno- promocyjnego (pdf, 1.36 MB)

16 czerwiec 2015

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Usługi - Ubezpieczenie 45 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

 

21 maj 2015

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu "Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".

ZSTiP 

 

18 maj 2015

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Usługi - świadczenie usług dostepu do szerokopasmowego Internetu.

 

25 luty 2015

W dniu 25 lutego br. o godz. 10:00, w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyła się konferencja dotycząca realizacji przedmiotowego projektu.

Starosta otwierając konferencję przywitał przybyłych gości, wśród których znajdowali się m.in. przedstawiciele jednostek działających na rzecz mieszkańców powiatu w zakresie pomocy społecznej, a także osoby objęte działaniami projektowymi.

Koordynator projektu szczegółowo przedstawił zebranym cele projektu, działania jakie podejmowano oraz rezultaty, które udało się dzięki nim osiągnąć. Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu promowała ideę rodzicielstwa zastępczego oraz przedstawiła rolę samorządu w jej wspieraniu. W programie konferencji znalazły się również wystąpienia dyrektorów jednostek objętych wsparciem w ramach przedmiotowego projektu

tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu, Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu oraz Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

Konferencja zakończyła się wręczeniem umów i certyfikatów z przebytych szkoleń przedstawicielom rodzin zastępczych i dyrektorom.

Zdjęcie 1 - 25 luty 2015Zdjęcie 2 - 25 luty 2015Zdjęcie 3 - 25 luty 2015Zdjęcie 4 - 25 luty 2015Zdjęcie 5 - 25 luty 2015Zdjęcie 6 - 25 luty 2015Zdjęcie 7 - 25 luty 2015Zdjęcie 8 - 25 luty 2015Zdjęcie 9 - 25 luty 2015Zdjęcie 10 - 25 luty 2015Zdjęcie 11 - 25 luty 2015Zdjęcie 12 - 25 luty 2015Zdjęcie 13 - 25 luty 2015Zdjęcie 14 - 25 luty 2015Zdjęcie 15 - 25 luty 2015Zdjęcie 16 - 25 luty 2015Zdjęcie 17 - 25 luty 2015Zdjęcie 18 - 25 luty 2015Zdjęcie 19 - 25 luty 2015Zdjęcie 20 - 25 luty 2015Zdjęcie 21 - 25 luty 2015Zdjęcie 22 - 25 luty 2015Zdjęcie 23 - 25 luty 2015Zdjęcie 24 - 25 luty 2015Zdjęcie 25 - 25 luty 2015

 

Zaproszenie na konferencjęCertyfikat (1)Certyfikat (2)

 

Prezentacje z konferencji:

Prezentacja - Koordynator Projektu (pdf, 1.42 MB)

Prezentacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (pdf, 215.61 KB)

Prezentacja Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdrój (pdf, 2.44 MB)

Prezentacja Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu (pdf, 3.15 MB)

Prezentacja Powiatowe Centrum Kultury (pdf, 5.71 MB)

 

10 luty 2015

Zapytanie ofertowe dla zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro- USŁUGI- Zapewnienie sali konferencyjnej oraz świadczenie usług cateringowych dla uczestników konferencji

 

 

27-30 styczeń 2015

W dniach 27-30 stycznia 2015 odbyły się szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz podstawowej obsługi Internetu. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele 35 rodzin zastępczych oraz 4 jednostek objętych działaniami projektowymi.

Szkolenia zostały przeprowadzone w 3 grupach po 2 dni szkoleniowe:

- Rabka-Zdrój: 27 i 30.01.2015 r.;

- Nowy Targ: 27 i 28.01.2015 r.;

- Krościenko nad Dunajcem: 28 i 29.01.2015 r.

Zdjęcie 1 - Szkolenia - 27-30 stycznia 2015Zdjęcie 2 - Szkolenia - 27-30 stycznia 2015Zdjęcie 3 - Szkolenia - 27-30 stycznia 2015Zdjęcie 4 - Szkolenia - 27-30 stycznia 2015Zdjęcie 5 - Szkolenia - 27-30 stycznia 2015Zdjęcie 6 - Szkolenia - 27-30 stycznia 2015Zdjęcie 7 - Szkolenia - 27-30 stycznia 2015Zdjęcie 8 - Szkolenia - 27-30 stycznia 2015Zdjęcie 9 - Szkolenia - 27-30 stycznia 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2015

Dostawa i montaż 65 zestawów komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu dla:

- rodzin zastępczych - 35 zestawów;

- SOSW nr 1 w Nowym Targu - 15 zestawów, 1 drukarka;

- PCK w Nowym Targu - 10 zestawów, 1 drukarka;

- DPS „Smrek” w Zaskalu - 4 zestawy, 1 drukarka;

- DPS w Rabce-Zdroju - 1 zestaw, 1 drukarka.

W/w sprzęt komputerowy został oznaczony naklejkami informacyjno-promocyjnymi.

Montaz komputerow (1)Montaz komputerow (2)Montaz komputerow (3)Montaz komputerow (4)Montaz komputerow (5)Montaz komputerow (6)Montaz komputerow (7)Montaz komputerow (8)Montaz komputerow (9)Montaz komputerow (10)Montaz komputerow (11)Montaz komputerow (12)Montaz komputerow (13)Montaz komputerow (14)Montaz komputerow (15)Montaz komputerow (16)Montaz komputerow (17)Montaz komputerow (19)Montaz komputerow (20)Montaz komputerow (21)Montaz komputerow (22)Montaz komputerow (23)Montaz komputerow (24)Montaz komputerow (25)Montaz komputerow (26)Montaz komputerow (27)Montaz komputerow (28)Montaz komputerow (29)Montaz komputerow (30)

 

 

8 styczeń 2015

Zapytanie ofertowe dla zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - USŁUGI-Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera

 

8 styczeń 2015

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - USŁUGI- wydruk naklejek informacyjnych

Projekt naklejki informacyjnej:

Projekt naklejki

23 grudzień 2014

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Usługi - Ubezpieczenie 65 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

 

22 grudzień 2014

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Usługi - świadczenie usług dostepu do szerokopasmowego Internetu.

 

24 listopad 2014

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu - „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

 

4 listopad 2014

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion