Wzrost kompetencji kluczowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w obszarach kształcenia ogólnego: biologia i geografia | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wzrost kompetencji kluczowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w obszarach kształcenia ogólnego: biologia i geografia

27 września 2019

Wzrost kompetencji kluczowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w obszarach kształcenia ogólnego: biologia i geografia

Wartość całkowita projektu: 49 471,71 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie:  42 050,95 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 4 947,16 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z biologii i geografii, zwiększenie zainteresowania tym obszarem, podniesienie poziomu kształcenia, kontynuowanie nauki na uczelni wyższej, zdobycie zawodu

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

· Prowadzenie zajęć on-line z biologii

· Prowadzenie zajęć on-line z geografii

REZULTATY:           

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 32 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju nabędzie kompetencje kluczowe,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
    w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru biologia,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
    w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru geografia.

OKRES REALIZACJI:

· 02.09.2019 r. – 26.06.2020 r.