Wymiana kotłowni węglowej na nową kotłownię gazową (2 kotły gazowe o mocy 115 Kw każdy) w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wymiana kotłowni węglowej na nową kotłownię gazową (2 kotły gazowe o mocy 115 Kw każdy) w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu

14 listopada 2013

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego: 123 478,30 zł.

Przyznana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 39 179,66 zł.

CEL ZADANIA:

  • poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu oraz redukcja zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w procesie spalania. Realizacja zadania ma znaczący wpływ na poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców, z uwagi na fakt, iż Zespół Szkół Nr 1 znajduje się w centrum miasta Nowy Targ, na obrzeżu terenu rekreacyjnego - parku miejskiego.

DZIAŁANIA:

  • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • przeprowadzenie przetargu;
  • wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej kotłowni gazowej: 2 kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 115 kW każdy;
  • rozruch i szkolenie.

OKRES REALIZACJI:

  • 12.03.2013 r. - 27.06.2013 r.

STAN REALIZACJI:

  • 29.05.2013 r. - podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;
  • 26.06.2013 r. - złożenie dokumentów rozliczeniowych.