Specjalna - znaczy najlepsza. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Specjalna - znaczy najlepsza.

2 stycznia 2012

Specjalna - znaczy najlepsza”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jednostką realizującą projekt jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu.

Okres realizacji projektu: 01.02.2009 r. – 31.01.2011 r.

Projekt skierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w SOSW nr 1. Dzięki niemu uczniowie szkoły mają zapewnione wysokiej jakości usługi edukacyjne zwiększające w przyszłości ich konkurencyjność na rynku pracy.

Realizowane działania:

  1. Wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne.

  2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

  3. Kurs obsługi komputera, kas fiskalnych i urządzeń biurowych.

  4. Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat B.

  5. Wycieczki do zakładów pracy.

  6. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Link do strony:

http://www.soswnr1.nowytarg.pl/zszs/viewpage.php?page_id=32