Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w obszarach ogólnych przedsiębiorczość i język niemiecki | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w obszarach ogólnych przedsiębiorczość i język niemiecki

26 października 2018
Zdjęcie 1

Wartość całkowita projektu: 32 585,00 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie:               27 697,25 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 3 258,50 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z przedsiębiorczości i języka niemieckiego, wzrost zainteresowania tymi obszarami, dostrzeżenie ich korelacji z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczestników, podniesienie poziomu kształcenia, a także kształtowanie ekonomicznych podstaw konkurencyjnych i przedsiębiorczych, zachowań na rynku, przygotowujących do aktywności społecznej i gospodarczej po zakończeniu projektu.

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

· Prowadzenie zajęć on-line z przedsiębiorczości

· Prowadzenie zajęć on-line z języka niemieckiego

· Prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości w ramach koła naukowego

· Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego w ramach koła naukowego

REZULTATY:

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 32 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów Zespołu Szkół Technicznych
    i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru przedsiębiorczość,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów Zespołu Szkół Technicznych
    i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru język niemiecki.

OKRES REALIZACJI:

· 03.09.2018 – 28.06.2019r.