Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w obszarach ogólnych przedsiębiorczość i fizyka | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w obszarach ogólnych przedsiębiorczość i fizyka

5 lutego 2018
Zdjęcie 1

Wartość całkowita projektu: 20 642,00 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 17 545,70 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 2 064,20 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z fizyki i przedsiębiorczości, wzrost zainteresowania tymi obszarami, dostrzeżenie ich korelacji z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczestników, podniesienie poziomu kształcenia, a także kształtowanie ekonomicznych podstaw konkurencyjnych i przedsiębiorczych, zachowań na rynku, przygotowujących do aktywności społecznej i gospodarczej po zakończeniu projektu.

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

· Prowadzenie zajęć on-line z fizyki

· Prowadzenie zajęć on-line z przedsiębiorczości

· Prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości w ramach koła naukowego

· Prowadzenie zajęć z fizyki w ramach koła naukowego

 

REZULTATY:

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu:

· 32 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu.

OKRES REALIZACJI:

· 01.09.2017 – 29.06.2018r.