„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu w obszarze INFORMATYKI” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu w obszarze INFORMATYKI”

18 listopada 2020

Wartość całkowita projektu: 147 420,34 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 125 307,28 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 14 742,04 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z informatyki, wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie jego korelacji z innymi dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczestników, podniesienie poziomu kształcenia, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, a także kształtowanie kluczowych kompetencji informatycznych

 

 

 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  • Prowadzenie zajęć on-line z informatyki

 

 REZULTATY:

Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 23 uczniów Zespołu Szkół Technicznych
i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu
podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru informatyka na zajęciach on-line

 

OKRES REALIZACJI:

  • 07.09.2020 r. - 25.06.2021 r.