Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego geografia | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego geografia

27 września 2019

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego geografia
Wartość całkowita projektu: 10 816,08 PLN


Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 9 193,66 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 1 081,52 PLN


CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z geografii, wzrost zainteresowania tymi obszarami, dostrzeżenie korelacji tego obszaru z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczniów, podniesienie poziomu kształcenia


ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
· Prowadzenie zajęć on-line z geografii


REZULTATY:

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru geografia na zajęciach on-line.


OKRES REALIZACJI:
· 02.09.2019 r. – 26.06.2020 r.