Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w obszarze ogólnym biologia | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w obszarze ogólnym biologia

27 września 2019

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w obszarze ogólnym biologia.

Wartość całkowita projektu: 50 279,75 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie:  42 737,78 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 5 027,67 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z biologii,  wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie  praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w różnych dziedzinach nauki i gospodarki, korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami nauki oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

· Prowadzenie zajęć on-line z biologii

REZULTATY:           

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne,
  • w wyniku realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru biologia.

OKRES REALIZACJI:

· 02.09.2019 r. – 26.06.2020 r.