„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w obszarach ogólnych biologia, chemia, geografia i matematyka” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w obszarach ogólnych biologia, chemia, geografia i matematyka”

18 listopada 2020

Wartość całkowita projektu: 105 437,51 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 89 621,88 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa 10 543,75 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z biologii, chemii, geografii oraz matematyki, wzrost zainteresowania tymi obszarami, dostrzeżenie korelacji tych obszarów z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczniów, podniesienie poziomu kształcenia, zwiększenie szans w przyjęciach na wyższe uczelnie oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy.

 

 

 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 • Prowadzenie zajęć on-line z biologii
 • Prowadzenie zajęć on-line z chemii
 • Prowadzenie zajęć on-line z geografii
 • Prowadzenie zajęć on-line z matematyki
 • Prowadzenie zajęć koła naukowego z biologii
 • Prowadzenie zajęć koła naukowego z chemii
 • Prowadzenie zajęć koła naukowego z geografii
 • Prowadzenie zajęć koła naukowego z matematyki

 

 REZULTATY:

 • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 63 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne,
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 17 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru biologia na zajęciach on-line;
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 17 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru chemia na zajęciach on-line;
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 17 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru geografia na zajęciach on-line,
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 21 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru matematyka na zajęciach on-line;
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 14 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru biologia na zajęciach koła naukowego,
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 14 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru chemia na zajęciach koła naukowego;
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 7 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru geografia na zajęciach koła naukowego;
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 21 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru matematyka na zajęciach koła naukowego.

 

 

OKRES REALIZACJI:

 • 07.09.2020 r. - 25.06.2021 r.