Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Św. Jadwigi Królowej w obszarach ogólnych matematyka i informatyka | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Św. Jadwigi Królowej w obszarach ogólnych matematyka i informatyka

26 października 2018

Wartość całkowita projektu: 17 045,00 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 14 488,25 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 1 704,50 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki, wzrost zainteresowania tymi obszarami, dostrzeżenie ich korelacji z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczestników oraz podniesienie poziomu kształcenia.

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

· Prowadzenie zajęć on-line z matematyki

· Prowadzenie zajęć on-line z informatyki

 

REZULTATY:

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu podniesie wiedzę
    i umiejętności z obszaru matematyka,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu podniesie wiedzę
    i umiejętności z obszaru informatyka.

OKRES REALIZACJI:

· 03.09.2018 – 28.06.2019r.