„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze języka angielskiego” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze języka angielskiego”

18 listopada 2020

Wartość całkowita projektu:  26 374,93 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 22 418,69 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 2 637,49 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z języka angielskiego, wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie korelacji z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczestników oraz podniesienie poziomu kształcenia.

 

 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  • Prowadzenie zajęć on-line z języka angielskiego
  • Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach koła naukowego

 

 REZULTATY:

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne;
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru język angielski na zajęciach on-line;
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 4 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru język angielski na zajęciach koła naukowego.

 

OKRES REALIZACJI:

  • 07.09.2020 r. - 25.06.2021 r.