Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Nowotarskim | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Nowotarskim

5 lutego 2018

Wartość całkowita projektu: 764 009,70 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Dofinansowanie projektu z UE: 568 507,27 PLN

CEL PROJEKTU:

Podstawowym celem jest wprowadzenie i stały rozwój e-usług przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Urząd, poprzez wprowadzenie e-usług kierowanych do osób najchętniej korzystających z elektronicznej formy komunikacji, planuje rozpocząć stały i dynamicznie rozwijający się proces edukacji i zachęcania klientów urzędu do korzystania z tej formy komunikacji.

Celem długoplanowym jest ustawiczne wprowadzanie i rozwój e-usług dla klientów urzędu niezależnie od ich wieku i stopnia niepełnosprawności.

Celem projektu jest uruchomienie 17 e-usług, które mają znacznie usprawnić komunikację z urzędem. Większość z planowanych e-usług dotyczy spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji i Transportu, oraz Wydziale Administracji Budowlano – Architektonicznej. Starostwo Powiatowe wprowadzając te usługi planuje maksymalnie usprawnić i ułatwić możliwość składania stosownych wniosków i dokumentów na wszelkie możliwe sposoby. Od ułatwienia ich wygenerowania w formie papierowej do pełnej komunikacji elektronicznej w zależności od potrzeb klienta.

 

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 

-  Zakup klastra niezawodnościowego niezbędnego do realizacji przyjętych założeń w projekcie,

 

- Modernizacja i rozbudowa stron www urzędu (strona urzędu i BIP),

 

- Wdrożenie i rozwój e-usług,

 

- Usprawnienie komunikacji wewnątrz urzędu,

 

- Uruchomienie systemu czat i video-chat,

 

- Zarządzanie projektem oraz działania informacyjno-promocyjne projektu.

REZULTATY:

Wdrożenie projektu pozwoliło w znacznym stopniu usprawnić działania administracyjne, zaoszczędzić czas klientom urzędu, zoptymalizować i usprawnić komunikację pomiędzy pracownikami merytorycznymi urzędu, ograniczyć błędy i odwołania. Ułatwiona została dostępność urzędu dla osób niepełnosprawnych, starszych, chorych, ograniczając konieczność ich osobistego zgłaszania się w urzędzie, poprzez udostępnienie i zwiększenie zakresu e-usług i alternatywnych kanałów komunikowania się z urzędem. Zwiększono efektywność pracowników merytorycznych, zoptymalizowano organizację procesów administracyjnych i decyzyjnych w urzędzie.

Uruchomienie e-usług pozwoliło klientom urzędu na załatwianie wszelkich formalności za pomocą środków komunikacji elektronicznej – nie wychodząc z domu. Biorąc po

uwagę rozpiętość powiatu oraz duże odległości głównych skupisk ludności od siedziby urzędu, czas jaki będą poświęcają strony na załatwienie formalności uległ znacznemu skróceniu. E-usługi pozwoliły na skuteczne składanie wniosków za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej o każdej porze, znacznie zwiększając komfort współpracy z urzędem.

OKRES REALIZACJI:

· 16.05.2016 – 29.12.2017r.

STAN REALIZACJI:

10.01.2017r.  – podpisano umowę o dofinansowanie projektu (RPMP.02.01.01-12-0023/16-00-XVII/43/FE/16);

29.12.2017r . – zakończono realizację projektu.