Przebudowa (z modernizacją) i zmiana sposobu użytkowania budynku bursy szkolnictwa ponadgimnazjalnego na budynek administracyjno-biurowy (usługi publiczne - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu) | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Przebudowa (z modernizacją) i zmiana sposobu użytkowania budynku bursy szkolnictwa ponadgimnazjalnego na budynek administracyjno-biurowy (usługi publiczne - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu)

14 listopada 2013

Wartość całkowita zadania: 511 434,30 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego: 255 638,88 zł.

CEL ZADANIA:

  • zapewnienie równego dostępu do bezpośredniego korzystania z usług publicznych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym ruchowo samodzielnego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym.

DZIAŁANIA:

  • roboty budowlane związane z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku;
  • roboty budowlane związane z wykonaniem wewnętrznego szybu windowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego z kabiną dźwigową wyposażoną w poręcze, tablice przyzywową

OKRES REALIZACJI:

  • 20.05.2013 r. - 06.12.2013 r.

STAN REALIZACJI:

  • 23.07.2013 r. - podpisanie umowy na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych;
  • 10.10.2013 r. - podpisanie Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania.