Projekt grantowy pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Projekt grantowy pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

23 kwietnia 2021

Projekt grantowy pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Powiat Nowotarski realizuje grant pn. „Zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie dla Szkół i Placówki Oświatowej Powiatu Nowotarskiego prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr XXI/48/EK/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.

 

Cel główny grantu:

Wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych oraz placówce systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organ prowadzący -Powiat Nowotarski sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

Wartość grantu wynosi: 74 176,38 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 63 049,92 zł i z Budżetu Państwa – 11 126,46 zł.


Okres realizacji grantu: od 27.01.2021 r. do 27.07.2021 r.


W wyniku realizacji grantu zakupiono:

 • 40 szt. laptopów po-leasingowych dla 7 placówek oświatowych:
 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu - 12 laptopów;
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu - 9 laptopów;
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju - 5 laptopów;
 4. II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju - 5 laptopów;
 5. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce - 4 laptopy;
 6. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem -
  2 laptopy;
 7. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu - 3 laptopy;
 • 6 szt. tabletów graficznych dla 2 placówek oświatowych Powiatu Nowotarskiego:
 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu - 3 tablety;
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.
  Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu - 3 tablety.

 

Realizatorem projektu jest Powiat Nowotarski.

 


Projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” finansowany ze środków Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego,
Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne