Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych Powiatu Nowotarskiego: ZS w Rabce-Zdroju oraz SOSW w Nowym Targu. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych Powiatu Nowotarskiego: ZS w Rabce-Zdroju oraz SOSW w Nowym Targu.

3 stycznia 2012

Wartość całkowita projektu: 1 834 566,92 zł.

Wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 438 463,94 zł.

Projekt nr MRPO.07.02.00-12-194/10

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Priorytet 7: Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie 7.2: Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

CEL PROJEKTU:
 • poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych na terenie Powiatu Nowotarskiego poprzez wymianę urządzeń ciepłowniczych oraz realizację towarzyszących prac termomodernizacyjnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz w budynku Zespołu Szkół
  w Rabce-Zdroju.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • SOSW - wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o., przebudowa kotłowni;

 • ZS - termomodernizacja budynku, wymiana instalacji c.o. i przebudowa kotłowni.

OKRES REALIZACJI:
 • 25.02.2009 r. - 31.12.2011 r.

STAN REALIZACJI:
 • 07.12.2010 r. - wybór projektu do dofinansowania (Uchwała Nr 1468/10 Zarządu Województwa Małopolskiego);

 • 28.12.2010 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • 15.02.2011 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • 10.06.2011 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • 03.11.2011 r. - podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu.

 • 16.01.2012 r. – podpisanie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • w dniu 04.10.2012 r. została przeprowadzona kontrola z zakresu merytorycznego i finansowego przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich;

 • Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 428 068,20 zł