„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego: umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego: umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy”

18 listopada 2020

 

Wartość całkowita projektu:  12 089,26 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 10 275,87 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 1 208,92 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w obszarze umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie korelacji tego obszaru z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczniów oraz podniesienie poziomu kształcenia

 

 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  • Prowadzenie zajęć on-line w obszarze umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy

 

 REZULTATY:

Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu podniesie wiedzę
i umiejętności z obszaru
umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy na zajęciach on-line

 

OKRES REALIZACJI:

  • 07.09.2020 r. - 25.06.2021 r.