„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego biologia” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego biologia”

30 grudnia 2021

Wartość całkowita projektu:  30 197,28 PLN
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 25 667,68 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 3 019,73 PLN
Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze biologii, poprzez interaktywną współpracę pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Nowym Targu, a uczelniami wyższymi z województwa małopolskiego


 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE: 
•    Prowadzenie zajęć on-line z biologii

 REZULTATY: 
Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu podniesie wiedzę 
i umiejętności z obszaru biologii na zajęciach on-line

OKRES REALIZACJI: 
•    06.09.2021 r. - 24.06.2022 r.