„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w obszarach kształcenia ogólnego biologia, geografia i matematyka” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w obszarach kształcenia ogólnego biologia, geografia i matematyka”

30 grudnia 2021

Wartość całkowita projektu: 32 653,00 PLN
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 27 755,05 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa 3 265,30 PLN
Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze biologii, geografii i matematyki, poprzez interaktywną współpracę pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu, a uczelniami wyższymi z  województwa małopolskiego.


 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE: 
•    Prowadzenie zajęć on-line z biologii
•    Prowadzenie zajęć on-line z geografii
•    Prowadzenie zajęć on-line z matematyki
•    Prowadzenie zajęć koła naukowego z biologii
•    Prowadzenie zajęć koła naukowego z geografii

 REZULTATY: 
•    Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 48 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 
•    W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 17 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru biologia na zajęciach on-line; 
•    W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 17 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru geografia na zajęciach on-line, 
•    W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 17 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru matematyka na zajęciach on-line;
•    W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 14 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru biologia na zajęciach koła naukowego, 
•    W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 7 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru geografia na zajęciach koła naukowego.


OKRES REALIZACJI: 
•    06.09.2021 r. - 24.06.2022 r.