„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego język niemiecki” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego język niemiecki”

30 grudnia 2021

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego język niemiecki”
 

Wartość całkowita projektu:  6 362,50 PLN
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 5 408,12 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 636,25 PLN
Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze języka niemieckiego, poprzez interaktywną współpracę pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, a uczelniami wyższymi z województwa małopolskiego


ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE: 
•    Prowadzenie zajęć on-line z języka niemieckiego
•    Prowadzenie zajęć koła naukowego z języka niemieckiego 

 REZULTATY: 
•    Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne;
•    W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru język niemiecki na zajęciach on-line;
•    W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 4 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru język niemiecki na zajęciach koła naukowego.

OKRES REALIZACJI: 
•    06.09.2021 r. - 24.06.2022 r.