„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarze kształcenia ogólnego język angielski” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarze kształcenia ogólnego język angielski”

30 grudnia 2021

Wartość całkowita projektu:  25 330,50 PLN
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 21 530,92 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 2 533,05 PLN
Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze języka angielskiego, poprzez interaktywną współpracę pomiędzy Zespołem Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, a uczelniami wyższymi z  województwa małopolskiego

 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE: 
•    Prowadzenie zajęć on-line z języka angielskiego

 REZULTATY: 
Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru język angielski na zajęciach on-line

OKRES REALIZACJI: 
•    06.09.2021 r. - 24.06.2022 r.