Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarze kształcenia ogólnego informatyka | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarze kształcenia ogólnego informatyka

26 października 2018
Zdjęcie 1

Wartość całkowita projektu: 25 359,01 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 21 555,15 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 2 535,86 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z informatyki, wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami, którymi zajmuje się informatyka a także praktycznymi zastosowaniami narzędzi informatycznych w różnych gałęziach gospodarki i nauki

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

· Prowadzenie zajęć on-line z informatyki

REZULTATY:

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce nabędzie kompetencje kluczowe,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru informatyka,

OKRES REALIZACJI:

· 03.09.2018 r. – 28.06.2019 r.