Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarach kształcenia ogólnego: informatyka i przedsiębiorczość | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarach kształcenia ogólnego: informatyka i przedsiębiorczość

27 września 2019

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarach kształcenia ogólnego: informatyka i przedsiębiorczość.
Wartość całkowita projektu: 65 808,29 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 55 937,04 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 6 580,25 PLN
CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z informatyki oraz przedsiębiorczości, wzrost zainteresowania tymi obszarami, dostrzeżenie korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami, którymi zajmuje się informatyka a praktycznymi zastosowaniami narzędzi informatycznych w różnych gałęziach gospodarki i nauki
ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
· Prowadzenie zajęć on-line z informatyki
· Prowadzenie zajęć on-line z przedsiębiorczości
REZULTATY:

  •  Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 24 uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru informatyka na zajęciach on-line,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru przedsiębiorczość na zajęciach on-line.

OKRES REALIZACJI:
· 02.09.2019 r. – 26.06.2020 r.