Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze fizyki | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze fizyki

27 września 2019

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze fizyki.

Wartość całkowita projektu: 8 758,62 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie:  7 444,82 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 875,80 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z fizyki, wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie korelacji i zastosowanie fizyki w różnych dziedzinach nauki i techniki

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

· Prowadzenie zajęć on-line z fizyki

REZULTATY:           

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju podniesie wiedzę
    i umiejętności z obszaru fizyka

OKRES REALIZACJI:

· 02.09.2019 r. – 26.06.2020 r.