Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa położonych na terenie powiatu nowotarskiego, należących do osób fizycznych | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa położonych na terenie powiatu nowotarskiego, należących do osób fizycznych

16 września 2015
Zdjęcie 1

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego: 449 226,00 zł

Przyznana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 314 458,00 zł

CEL ZADANIA:

 • zapewnienie trwałości lasów
 • inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk i drzewostanów oraz określenie i kształtowanie naturalnych relacji między nimi
 • umożliwienie mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w oparciu o aktualną dokumentację urządzeniową, a co za tym idzie właściwe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi
 • zobrazowanie przestrzenne (wizualizacja) urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej.

DZIAŁANIA:

 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL);
 • przeprowadzenie przetargu;
 • wykonanie UPUL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin: Czarny Dunajec, Szaflary, Gmina Nowy Targ, Miasto Nowy Targ;
 • nadzór Starostwa nad wykonaniem UPUL;
 • odbiór dokumentacji urządzeniowej i jej weryfikacja w terenie;
 • zarządzanie projektem i jego rozliczenie.

OKRES REALIZACJI:

 • 09.02.2015 r. – 25.11.2015 r.

STAN REALIZACJI:

 • 16.06.2015 r. - podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego,
 • 17.11.2015 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy dotacji.