Modernizacja połączenia drogowego Groń - Niedzica - Krośnica. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja połączenia drogowego Groń - Niedzica - Krośnica.

3 stycznia 2012

Modernizacja połączenia drogowego Groń - Niedzica - Krośnica, polegająca na przebudowie i remoncie odcinków dróg powiatowych 1642k Groń - Trybsz - Niedzica, 1639k Dębno - Niedzica - Granica Państwa, 1679k Wygon - Niedzica oraz 1638k Krośnica - Sromowce Niżne w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - etap ii bezpieczeństwo - dostępność - rozwój.

Wartość całkowita inwestycji: 4 457 000,00 zł.

Wnioskowane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 1 000 000,00 zł.

CEL PROJEKTU:
 • znaczne zwiększenie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • modernizacja połączenia drogowego Groń-Niedzica-Krośnica obejmuje odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ok. 26,8 km;

 • przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1642K Groń-Trybsz-Niedzica z drogą powiatową nr 1640K Niedzica-Kacwin na skrzyżowanie typu „rondo”. W ramach przebudowy węzła również zostanie wykonane zabezpieczenie i regulacja biegu potoku Jędras przebiegającego pod tarczą skrzyżowania;

 • modernizacja obiektu mostowego na potoku Niedziczanka wraz z odcinkiem jezdni
  w miejscowości Niedzica;

 • remont będzie obejmował odcinkowe wyprofilowanie i uzupełnienie nawierzchni, odcinkowy remont istniejących chodników, odwodnienia liniowego jak
  i powierzchniowego. Wprowadzone zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome
  a w miejscach newralgicznych zostaną zamontowane bariery ochronne.

OKRES REALIZACJI:
 • 31.03.2012 r. - 01.10.2012 r.

STAN REALIZACJI:

 • 05.10.2011 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu
  do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

 • 27.10.2011 r. - zatwierdzenie wstępnej listy rankingowej przez Wojewodę Małopolski.