JĘZYK NIEMIECKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

JĘZYK NIEMIECKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu

27 września 2019

JĘZYK NIEMIECKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.

Wartość całkowita projektu: 16 330,50 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie:  13 880,92 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 1 633,05 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z języka niemieckiego
i przedsiębiorczości, wzrost zainteresowania tymi obszarami, dostrzeżenie korelacji tych obszarów z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczniów, podniesienie poziomu kształcenia,
a także kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

· Prowadzenie zajęć on-line z przedsiębiorczości

· Prowadzenie zajęć on-line z języka niemieckiego

· Prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości w ramach koła naukowego

· Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego w ramach koła naukowego

REZULTATY:        

 • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 32 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne,
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów Zespołu Szkół Technicznych
  i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru przedsiębiorczość na zajęciach on-line,
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 16 uczniów Zespołu Szkół Technicznych
  i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru język niemiecki na zajęciach on-line,
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 7 uczniów Zespołu Szkół Technicznych
  i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru przedsiębiorczość na zajęciach koła naukowego,
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 7 uczniów Zespołu Szkół Technicznych
  i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru język niemiecki na zajęciach koła naukowego.

OKRES REALIZACJI:

· 02.09.2019 r. – 26.06.2020 r.