Grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

24 marca 2021

 

 

 

Powiat Nowotarski – Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju,
w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr PS-WR-431-1-171/20 z dnia 5 marca
2021 r.

 

Cel główny grantu: organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

Wartość grantu wynosi 29 681,40

 

Okres realizacji grantu: od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

 

W wyniku realizacji grantu:

  • objęcie wsparciem w postaci jednorazowych nagród pieniężnych za okres 1 miesiąca dla 28 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju.

 

Projekt „Bezpieczny dom – Wsparcie dla kadry małopolskich domów Pomocy Społecznej
w związku z zagrożeniem COVID-19” realizowany w ramach II naboru Wniosków o grant, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

« Powrót do listy