Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce- Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce- Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO.

3 stycznia 2012

Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce
Wartość całkowita projektu : 15 439 313,06 pln

Dofinansowanie z EFRR 13 119 933,70 pln

Dofinansowanie dla PSzS Nowy Targ 644 149,02 pln

Projekt nr MRPO .01.02.00-12-196/10

Projekt kluczowy

Oś I działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego MRPO 2007-2013

Lider – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Partnerzy jednostki Pogotowia Ratunkowego w Małopolsce

Celemprojektu jest utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania i monitoringu wszystkich zasobów w jednostkach obejmujących publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach lub samodzielnie działające Pogotowia wraz z satelitarnym pozycjonowaniem wszystkich pojazdów. Poprawa komunikacji między służbami ratownictwa medycznego.
Zbudowany system będzie z założenia narzędziem wspierającym pracę dyspozytora medycznego, zespołów ratownictwa medycznego, prace pogotowia ratunkowego oraz zespołów ratownictwa górskiego z wykorzystaniem narzędzi monitoringu satelitarnego GPS i modułu GIS.

Okres realizacji:

14 wrzesień 2010 uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego o wyborze projektu- Uchwała nr 1075/10

Planowany okres zakończenia 31.12.2011