Rozkład jazdy - Linie regularne objęte zezwoleniami Starosty Nowotarskiego | Rozkład jazdy

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozkład jazdy - Linie regularne objęte zezwoleniami Starosty Nowotarskiego

Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1944, z późn. zm.), zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa 31.12.2016 r., 31.12.2017 r., 31.12.2018 r., 31.12.2019 r., 31.12.2020 r., 31.12.2021 r. lub 31.12.2022 r., zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 15n ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), przewoźnicy zwolnieni są z obowiązku przestrzegania warunków określonych w zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób (w tym określonych w rozkładach jazdy) w przypadku konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub braku rentowności wykonywanych przewozów, będących skutkiem niezależnych od przedsiębiorców okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym część dotychczasowych przewozów nie jest realizowana. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach dotyczących poszczególnych linii, na skanach rozkładów jazdy.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, prosimy o weryfikowanie rozkładów jazdy przed każdą podróżą.

Informujemy również, że informacje o ograniczeniach publikowane są w miarę możliwości na bieżąco, w godzinach pracy Starostwa. Przewoźnicy, w przypadku zaistnienia okolicznosci, o których mowa wyżej nie mają jednak obowiązku informowania o tym fakcie organizatorów przed wprowadzeniem zmian, wobec czego informacje na stronie mogą być nieaktualne.

Jeżeli chcecie Państwo oficjalnie zgłosić reklamację na niewykonany przewóz, prosimy skorzystać z formularza zamieszczonego na spodzie strony. Wypełnione zgłoszenie można złożyć na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, przesłać pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap (dokument musi zostać podpisany cyfrowo).

 

1

Bielanka – Raba Wyżna – Rabka-Zdrój

2

Chabówka – Nowy Targ – Bańska Wyżna

3

Chabówka – Nowy Targ – Skrzypne

4

Chabówka – Nowy Targ – Maruszyna

5

Chochołów - Czarny Dunajec - Nowy Targ

6

Ciche Górne – Czarny Dunajec – Nowy Targ

7

Ciche Górne – Stare Bystre – Nowy Targ

8

Czerwienne – Czarny Dunajec – Nowy Targ

9

Czorsztyn - Grywałd - Krościenko n.D. - Szczawnica

10

Czorsztyn – Kluszkowce – Nowy Targ

11

Dział - Długopole - Czarny Dunajec - Nowy Targ

12

Frydman – Dursztyn – Nowy Targ

13

Frydman – Krempachy – Nowy Targ

14

Harkabuz – Czarny Dunajec – Nowy Targ

15

Harkabuz - Spytkowice - Rabka-Zdrój

16

Jabłonka – Spytkowice – Rabka-Zdrój

17

Jaworki – Krościenko n.D. – Nowy Targ

18

Kluszkowce - Maniowy - Nowy Targ

19

Lipnica Mała – Jabłonka – Nowy Targ

20

Lipnica Wielka – Jabłonka – Nowy Targ

21

Łapszanka – Niedzica – Nowy Targ

22

Maniowy – Kluszkowce – Krościenko n.D.

23

Maniowy - Szlembark - Nowy Targ

24

Ochotnica Górna - Tylmanowa - Szczawnica

25 Podsarnie - Harkabuz - Bukowina Osiedle - Raba Wyżna - Rabka-Zdrój
26

Raba Wyżna - Skawa - Jordanów

27

Rabka-Zdrój – Chabówka – Skawa

28

Rabka-Zdrój – Czarny Dunajec – Nowy Targ

29

Rabka-Zdrój – Rdzawka – Nowy Targ

30

Rabka-Zdrój – Sieniawa – Nowy Targ

31

Rabka-Zdrój – Skawa – Spytkowice

32

Ratułów - Czarny Dunajec - Nowy Targ

33

Rdzawka – Pyzówka – Nowy Targ

34

Skawa – Sieniawa – Nowy Targ

35

Spytkowice – Sieniawa – Nowy Targ

36

Sromowce Niżne – Frydman – Nowy Targ

37

Sromowce Niżne - Krościenko n.D. - Szczawnica - Jaworki

38

Szczawnica - Ochotnica Dolna - Nowy Targ

39

Tylmanowa - Ochotnica Dolna - Nowy Targ

40

Załuczne – Krauszów – Nowy Targ

41

Zubrzyca Górna – Jabłonka – Nowy Targ