Badania ankietowe polsko-słowackich autobusów transgranicznych | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Badania ankietowe polsko-słowackich autobusów transgranicznych

29 maja 2024

Trwają badania ankietowe autobusowego transportu transgranicznego, w tym również autobusów transgranicznych kursujących w naszych okolicach, a także planowanych oraz postulowanych linii autobusowych. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą do celów naukowych w procesie przygotowania pracy doktorskiej na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, zostaną także przekazane samorządom i organizatorom transportu celem lepszego dopasowania oferty transportu publicznego do potrzeb pasażerów.

Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców i turystów: zarówno tych, którzy korzystają z autobusów transgranicznych, jak i osób, które z różnych przyczyn nie korzystają z tej formy transportu, bo preferują własne auto, nie wiedzą o istniejących połączeniach lub o szczegółach dotyczących korzystania z nich (trasa, rozkład jazdy, cena biletów, informacja jak kupić bilet), albo oferta autobusów transgranicznych nie jest dostosowana do ich potrzeb. Opinie osób, które z różnych względów nie korzystają z autobusów transgranicznych, choć potencjalnie byłyby nimi zainteresowani, są szczególnie cenne, gdyż pozwolą na optymalizację przyjętych rozwiązań i modyfikację oferty tak, by lepiej dostosować ją do rzeczywistych potrzeb. To pierwsze tego typu badania naukowe autobusów transgranicznych, dlatego szczególnie ważne jest, by w badaniach wzięła udział jak największa liczba respondentów.

Na polsko-słowackim pograniczu funkcjonują obecnie 4 transgraniczne samorządowe linie autobusowe, uruchomione dzięki współpracy samorządu Województwa Małopolskiego (marszałek województwa i podległe mu Koleje Małopolskie) oraz Kraju Preszowskiego i Kraju Żylińskiego - jednostek administracyjnych Słowacji będących odpowiednikami polskich województw. Autobusy transgraniczne to w naszych realiach kompetencja samorządu wojewódzkiego, a poszczególne gminy i powiaty wspierają rozwój transgranicznego transportu publicznego głównie poprzez działania promocyjne i informacyjne. Niniejsza informacja jest publikowana grzecznościowo, w ramach wspierania badań naukowych i rozwoju transportu publicznego realizowanego przez inne szczeble samorządu, celem zapewnienia mieszkańcom i turystom możliwości wypowiedzenia się w ważnej sprawie.

W ramach współpracy Województwa Małopolskiego ze słowackimi partnerami ustalono, że autobusy transgraniczne będą uruchamiane na zasadzie parytetu: niektóre linie w całości organizuje i finansuje strona polska (obecnie są to linie: Bukowina Tatrzańska - Trstena i Nowy Targ – Stary Smokowiec), a inne w całości organizuje i finansuje strona słowacka (linie: Trstena – Termy Chochołowskie i Bardejovske kupele – Bardejov – Krynica). W planach jest rozwój stworzonego już systemu i uruchomienie kolejnych połączeń autobusowych. Jakich konkretnie? Na jakich trasach, w jakich godzinach? To zależy w dużej mierze od Państwa opinii, dlatego warto wziąć udział w badaniach ankietowych i wyrazić swoją opinię, przy czym jak już wspomniano, ankieta jest całkowicie anonimowa.

Badania są realizowane według tej samej metodologii i tych samych pytań ankietowych równocześnie w pięciu krajach Europy, oprócz Polski i Słowacji również w Czechach, Niemczech i Austrii. Badania dotyczą również samorządowych autobusów transgranicznych kursujących na innych pograniczach, np. na granicy polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej, słowacko-austriackiej, czesko-austriackiej, czy na granicy austriacko-niemieckiej w Alpach. Dzięki temu możliwe będzie porównanie doświadczeń karpackich (w tym tatrzańskich), sudeckich i alpejskich, co będzie szczególnie cenne dla rozwoju transportu publicznego w naszym rejonie. Dlatego jeżeli mają Państwo rodzinę lub znajomych w Niemczech lub Austrii, zwłaszcza w Alpach, warto wysłać im niemieckojęzyczną wersję ankiety i poprosić o jej wypełnienie. Będzie to stanowić dużą pomoc w badaniach.

 

Ankietę można wypełnić pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/qg6NmuJgMmsqtaXe9

 

Dla zainteresowanych podajemy też słowacką i niemiecko-austriacką wersję ankiety, do przesłania znajomym lub rodzinie z zagranicy (Słowacja, bawarskie i austriackie Alpy, Wiedeń i okolice):

SK: https://forms.gle/xtX29rxjguMt1WiRA

DE/AT: https://forms.gle/s6W5bphNMxHGTnLi8

 

Opracowanie: Jakub Łoginow