Komunikat | Nieodpłatna pomoc prawna

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komunikat

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJA CELOWA
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 ORAZ EDUKACJA PRAWNA

  • Wartość  finansowania: 528 000,00 ZŁ
  • Całkowita wartość zadania: 528 000,00 ZŁ
  • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów tej pomocy, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 
  • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.
  • W ramach zadania realizowana jest również  edukacja prawna obejmująca działania zmierzające do zwiększenia świadomości  prawnej społeczeństwa. 

 

Od dnia 1 lipca  2021r. zostaną otwarte  punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Porady prawne są udzielane po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie pod nr 18 26 61 300

(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) lub za pośrednictwem strony internetowej (link do usługi)