Komunikat | Nieodpłatna pomoc prawna

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komunikat

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJA CELOWA
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 ORAZ EDUKACJA PRAWNA

  • Wartość  finansowania: 562 848,00 ZŁ
  • Całkowita wartość zadania: 562 848,00 ZŁ
  • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów tej pomocy, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 
  • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.
  • W ramach zadania realizowana jest również  edukacja prawna obejmująca działania zmierzające do zwiększenia świadomości  prawnej społeczeństwa.