Uchwała Nr 228/VI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 1 czerwca 2021r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 228/VI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 1 czerwca 2021r.

4 czerwca 2021

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna poprzez przygotowanie i złożenie projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarze kształcenia ogólnego język angielski”.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Piotr Męderak
Data wytworzenia
1.06.2021
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
4.06.2021