Kontrast Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-613-00, fax. (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 415/IX/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 września 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3//I2017 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu nowotarskiego uprawień do zaciągania zobowiązań.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
12.09.2017 14:51

Uchwała Nr 414/IX/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 września 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
12.09.2017 14:50
Nazwa pliku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
21.09.2017 9:11

Uchwała Nr 413/IX/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 września 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
12.09.2017 14:49
Nazwa pliku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
21.09.2017 9:11

Uchwała Nr 412/IX/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 września 2017r.

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 50/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na zawarcie umowy najmu pomieszczeń Szpitala w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat z przeznaczeniem na działalność medyczną.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
12.09.2017 14:48

Uchwała Nr 411/IX/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 września 2017r.

w sprawie wydania opinii dot. realizacji inwestycji drogowej pn.” Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów- Spytkowice ( budowa chodnika) w miejsc. Spytkowice”.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
12.09.2017 14:47
Nazwa pliku
w sprawie wydania opinii dot. realizacji inwestycji drogowej pn.” Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów- Spytkowice ( budowa chodnika) w miejsc. Spytkowice”.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
21.09.2017 9:14

Uchwała Nr 410/IX/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 września 2017r.

w sprawie zawarcia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Raba Wyżna umowy dot. realizacji zadania z zakresu dróg publicznych.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
12.09.2017 14:46
Nazwa pliku
w sprawie zawarcia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Raba Wyżna umowy dot. realizacji zadania z zakresu dróg publicznych.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
21.09.2017 9:15

Uchwała Nr 409/IX/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 września 2017r.

w sprawie zawarcia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Raba Wyżna umowy dot. realizacji zadania z zakresu dróg publicznych.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
12.09.2017 14:45
Nazwa pliku
w sprawie zawarcia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Raba Wyżna umowy dot. realizacji zadania z zakresu dróg publicznych.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
21.09.2017 9:14

Uchwała Nr 408/IX/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 września 2017r.

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
12.09.2017 14:44
Nazwa pliku
o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodow
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
21.09.2017 9:10

Uchwała Nr 407/IX/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 września 2017r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Powiatem Niżańskim w przedmiocie umieszczenia w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego tj. w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem małoletniej oraz ponoszenia wydatków na jej opiekę i wychowanie.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
12.09.2017 14:41
Nazwa pliku
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Powiatem Niżańskim w przedmiocie umieszczenia w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego tj. w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem małoletniej oraz ponoszenia wydatków na jej opie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
21.09.2017 9:09

Uchwała Nr 406/IX/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 września 2017r.

w sprawie zgody Zarządu na przesunięcia wydatków między zadaniami na rok 2017 dokonane przez kierowników jednostek budżetowych.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
12.09.2017
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
12.09.2017 14:41
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia