Raport o stanie Powiatu Nowotarskiego za rok 2018 | Ważne Dokumenty

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Raport o stanie Powiatu Nowotarskiego za rok 2018

Informacja

Zarząd powiatu do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu  raport o stanie powiatu, nad którym przeprowadza się debatę podczas sesji rady powiatu.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać  głos mieszkańcy  powiatu. Mieszkaniec powiatu, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas  której będzie przedstawiony raport o stanie powiatu.

(podstawa prawna:  art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2019r. poz.511).