„Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rabka Zdrój, gmina Rabka Zdrój” | Projekty i fundusze krajowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rabka Zdrój, gmina Rabka Zdrój”

30 września 2021

 „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rabka Zdrój, gmina Rabka Zdrój

Projekt pn.: „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rabka Zdrój, gmina Rabka Zdrój” w ramach dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na rok 2018.

Cel projektu:

Celem prac była modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków mająca za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia, w tym założenie ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacja użytków. Po wykonaniu tych prac powstała zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków, pozwalająca na pełne prowadzenie
i udostępnianie danych w technologii informatycznej.

Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa – 426 600,00 zł.

Okres realizacji: od 02.10.2018 r. do 30.06.2019 r.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, cyfryzacja informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, ewidencji gruntów i budynków (EGIB) oraz udostępnienie nowych usług.