Kontrast Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel.: (18) 26-613-00, fax: (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl, Parking dla klientów urzędu - wjazd od Alei Tysiąclecia.


"Ostatni Garncarz"

Autorami filmu są redaktor Robert Miśkowiec i fotograf Piotr Kuczaj. Film opowiada o ostatnim skomielniańskim artyście-garncarzu Edwardzie Gacku, który prowadził przez szereg lat swą garncarnię w Skomielnej Białej na roli Piłatowej a także reaktywował garncarnię Rączków przy ul. Garncarskiej w Rabce - Zdroju. Znany i ceniony artysta, związany był z rabczańską galerią "Pod Lilianą", był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, laureatem odznaczenia "Zasłużony dla kultury polskiej".