XLVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

30 września 2022

29 września 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Obrady sesji rozpoczęto uroczystym podziękowaniem za wieloletnią współpracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Rabce – Zdroju Pani Irenie Jaworskiej. Następnie wręczono uchwały Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia stanowisk na kolejną kadencję dyrektorom jednostek Powiatu Nowotarskiego - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu Pani Beacie Tarnowskiej i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju Pani Ewie Paśko oraz nowo wybranym dyrektorom -  Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Pani Marzenie Waksmundzkiej, Dyrektor Zespołu Szkół w Rabce – Zdroju Pani Anecie Szczypule-Knapczyk.

Po sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym procedowano uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za I półrocze 2022 roku. Znalazły się w nim zarówno ukończone dokumentacje i opracowane ekspertyzy, jak również te w trakcie realizacji oraz rozpoczęte i ukończone inwestycje drogowe na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Radni Powiatu Nowotarskiego przyjęli także Rezolucję w sprawie przekształceń własnościowych Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy o następującej treści:

Jezioro Czorsztyńskie jako obiekt geograficzny pełni niezwykle istotną rolę. Ten olbrzymi akwen wodny budowany był jako istotny element ochrony przeciwpowodziowej Podhala i Sądecczyzny. Lokalna społeczność poniosła w związku z tym olbrzymie wyrzeczenia, m.in. jedna z miejscowości została w całości przeniesiona w inne miejsce. Zamiar produkcji energii elektrycznej przy budowie zbiornika stanowił jedynie niewielką, dodatkową część.
Przywołane okoliczności upoważniają Radę Powiatu Nowotarskiego do zajęcia stanowiska w ej istotnej dla regionu kwestii. Tereny, które zostały zalane wodami Jeziora Czorsztyńskiego były nabyte w trybie wywłaszczenia, gdzie celem publicznym uzasadniającym przyjęty tryb była ochrona terenów przed powodzią. Funkcja ta była najistotniejsza ze względu na bezpieczeństwo regionu. Swoją rolę zapora spełniła już w 1997 roku - pierwszym roku swojego funkcjonowania - zatrzymała falę powodziową, która zagrażała miejscowościom położonym poniżej obiektu. W kolejnych latach zbiornik wielokrotnie pełnił rolę bufora i regulatora przepływu wód rzeki Dunajec, często chroniąc lub wspomagając funkcjonowanie miejscowości społeczności lokalnych. W tym miejscu warto wskazać choćby na spływ przełomem Dunajca, który przyczyniał się do wzrostu znaczenia społecznego i gospodarczego regionu. Teraz Przełom Dunajca to głównie motor rozwoju turystycznego regionu Pienin i miejsce pracy wielu mieszkańców powiatu. Jezioro Czorsztyńskie to również miejsce wypoczynku i relaksu dla turystów z Polski i zagranicy. Dzięki zabiegom wielu organizacji społecznych i fundacji Jezioro Czorsztyńskie to miejsce bardzo wysoko oceniane w rankingach popularności wśród osób uprawiających sporty wodne i turystykę rowerową. Trasa wkoło Jeziora Czorsztyńskiego od wiosny do jesieni cieszy się ogromną popularnością.
Apelujemy, aby w podejmowanych działaniach przekształceniowych mieć na względzie, iż produkcja energii elektrycznej związana ze zbiornikiem jest dodatkowym atrybutem, a nie wiodącym. Jezioro Czorsztyńskie to dobro wspólne, które powinno służyć ogółowi społeczeństwa, i nie może być postrzegane wyłącznie jako generator dochodu dla podmiotu zarządzającego elektrownią wodną. Jako przedstawiciele lokalnej społeczności jesteśmy zainteresowani, aby decyzje były podejmowane z poszanowaniem naszych najważniejszych interesów do jakich należy ochrona przeciwpowodziowa. Ochrona ta musi pozostać w rękach publicznych. Obserwując częste w ostatnich latach powodzie w naszym regionie, skala strat jakie mogą wywołać może szybko przekroczyć korzyści finansowe wynikające z przekształceń własnościowych
”.