Biblioteki | Kultura

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Biblioteki

W skład sieci bibliotek powiatu nowotarskiego wchodzi 56 bibliotek, w tym:

3 biblioteki typu miejskiego:

· MBP Nowy Targ (2 filie)

· MBP Rabka

· MBP Szczawnica

oraz 11 bibliotek typu gminnego:

· GBP Nowy Targ z/s w Waksmundzie (12 filii)

· GBP Czarny Dunajec (9 filii)

· GBP Czorsztyn (5 filii)

· OBP Jabłonka (5 filii)

· GBP Krościenko (1 filia)

· GBP Lipnica Wielka

· GBP Łapsze Niżne (3 filie)

· GBP Ochotnica Dolna (2 filie)

· GBP Raba Wyżna (2 filie)

· GBP Spytkowice (obecnie dział Gminnego Centrum Kultury)

· GBP Szaflary (1 filia)


Stan księgozbioru na koniec 2013 r. wynosił 674 tys. woluminów, których zasób jest systematycznie wymieniany i uzupełniany zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem literatury regionalnej.

Biblioteki obsługują ok. 32 tys. użytkowników, którzy wypożyczyli w 2013 r. 581 tys. książek.

W zakresie komputeryzacji placówek widoczne jest stałe podnoszenie usług bibliotecznych i informacyjnych. Wszystkie biblioteki miejskie i gminne posiadają zestawy komputerowe zakupione ze środków organizatora lub z dotacji unijnych oraz połączenie internetowe, z którego korzystają bezpłatnie mieszkańcy i turyści.

Biblioteki w Waksmundzie, Kluszkowcach, Jabłonce, Łapszach Niżnych, Rabie Wyżnej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek otrzymały w 2013 r. następujący sprzęt: 22 zestawy komputerowe, 31 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 drukarkę, 5 laptopów, 5 projektorów multimedialnych, 31 aparatów cyfrowych.

Dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Telekomunikacją Polską, Fundacja Orange kontynuuje program "Akademia Orange dla bibliotek", celem którego jest poprzez finansowanie dostępu do Internetu, wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Nadzór nad bibliotekami publicznymi znajdującymi się w powiecie nowotarskim sprawuje mgr Lucyna Czubernat – instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.


MIASTO NOWY TARG

Miejska Biblioteka Publiczna

al. Tysiąclecia 37

34 - 400 Nowy Targ

www.mbp.nowytarg.pl

e-mail: mbp@nowytarg.pl

FILIE:

Filia nr 1

ul. Kopernika 12

34 – 400 Nowy Targ

Filia nr 2

oś. Niwa 9

34 – 400 Nowy Targ


GMINA NOWY TARG

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 8

34 – 431 Waksmund

http://gbp-waksmund.pl/

e–mail: gbpwaksmund@ugnowytarg.pl

FILIE:

Biblioteka Publiczna w Gronkowie

34 – 400 Nowy Targ


Biblioteka Publiczna w Harklowej

34 – 434 Dębno


Biblioteka Publiczna

34 – 404 Klikuszowa 64


Biblioteka Publiczna w Krauszowie

34 – 471 Ludźmierz


Biblioteka Publiczna w Krempachach

ul. Długa 136

34 – 433 Nowa Biała


Biblioteka Publiczna w Lasku

34 – 404 Klikuszowa


Biblioteka Publiczna

ul. Jana Pawła II 97

34 – 471 Ludźmierz


Biblioteka Publiczna

ul. Ogrodowa 29

34 – 433 Nowa Biała


Biblioteka Publiczna w Ostrowsku

34 – 431 Waksmund


Biblioteka Publiczna w Pyzówce

34 – 404 Klikuszowa


Biblioteka Publiczna w Rogoźniku

34 – 471 Ludźmierz


GMINA CZARNY DUNAJEC

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Targowa 1

34 – 470 Czarny Dunajec

e-mail: biblioteka.cz.dunajec@wp.pl

FILIE:

Biblioteka Publiczna w Cichem

34 – 407 Ciche- Ratułów


Biblioteka Publiczna

34 – 519 Chochołów


Biblioteka Publiczna

34 – 407 Czerwienne 39


Biblioteka Publiczna

34 – 408 Odrowąż 32


Biblioteka Publiczna

34 – 472 Piekielnik 202


Biblioteka Publiczna w Podczerwonem

34 – 470 Czarny Dunajec


Biblioteka Publiczna w Ratułowie

34 – 407 Ciche Ratułów 158


Biblioteka Publiczna w Starem Bystrem

34 – 407 Ciche Stare Bystre


GMINA CZORSZTYN

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Bochnaka 24

34 – 440 Kluszkowce

e-mail: jobator@interia.pl

FILIE:

Biblioteka Publiczna w Czorsztynie

ul. Jana Pawła II 2

34 – 440 Kluszkowce


Biblioteka Publiczna w Maniowach

ul. Pienińska 2a

34 – 436 Maniowy


Biblioteka Publiczna w Mizernej

34 – 440 Kluszkowce


Biblioteka Publiczna

ul. Szkolna 23

34 – 443 Sromowce Niżne


Biblioteka Publiczna w Sromowcach Wyżnych

34 – 443 Sromowce Niżne


GMINA JABŁONKA

Orawska Biblioteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13

34 – 480 Jabłonka

www.obporawa.pl

e-mail: biblioteka@obporawa.pl

FILIE:

Biblioteka Publiczna

34 – 481 Chyżne


Biblioteka Publiczna

34 – 482 Lipnica Mała


Biblioteka Publiczna

34 – 722 Podwilk


Biblioteka Publiczna w Zubrzycy Dolnej

34 – 484 Zubrzyca Górna


Biblioteka Publiczna

34 – 484 Zubrzyca Górna


GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Jagiellońska 15

34 – 450 Krościenko nd. Dunajcem

www.kroscienko-nad-dunajcem.pl

e-mail: gbp1@neostrada.pl

FILIA:

Biblioteka Publiczna

ul. Szkolna 1

34 – 444 Grywałd


GMINA LIPNICA WIELKA

e-mail: gbplipnicawielka@op.pl

Gminna Biblioteka Publiczna

34 – 483 Lipnica Wielka


GMINA ŁAPSZE NIŻNE

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Jana Pawła II 63

34 – 442 Łapsze Niżne

www.biblioteka.lapszenizne.pl

e-mail: biblioteka@lapszenizne.pl

FILIE:

Biblioteka Publiczna

ul. Jana Pawła II 12

34 – 435 Frydman


Biblioteka Publiczna w Łapszach Wyżnych

ul. Floriana 5

34 – 442 Łapsze Niżne


Biblioteka Publiczna

ul. 3 Maja 16

34 – 441 Niedzica


GMINA OCHOTNICA DOLNA

Gminna Biblioteka Publiczna

oś. Dłubacze 160

34 – 452 Ochotnica Dolna

e-mail: gbp.ochotnicadolna@op.pl

FILIE:

Biblioteka Publiczna

34 – 453 Ochotnica Górna


Biblioteka Publiczna

34 – 451 Tylmanowa


GMINA RABA WYŻNA

Gminna Biblioteka Publiczna

34 – 721 Raba Wyżna 556

http://bibliotekarabawyzna.pl

e-mail: gbprabaw@op.pl

FILIE:

Biblioteka Publiczna

34 – 723 Sieniawa


Biblioteka Publiczna

34 – 713 Skawa


MIASTO RABKA ZDRÓJ

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Orkana 47

34 – 700 Rabka

http://www.biblioteka.rabka.pl/


GMINA SPYTKOWICE

Gminna Biblioteka Publiczna

34 – 745 Spytkowice

e-mail: biblioteka@spytkowice.pl


GMINA SZAFLARY

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Zakopiańska 18

34 – 424 Szaflary

e-mail: piszczekmaria@op.pl

FILIA:

Biblioteka Publiczna w Maruszynie

34 – 424 Szaflary


MIASTO SZCZAWNICA

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Główna 6

34 – 460 Szczawnica

http:// www.biblioteka.szczawnica.pl

e-mail: mbp_szczawnica@poczta.onet.pl