XXIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „NIEPODLEGŁOŚĆ” | Kalendarium

Strona główna

XXIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „NIEPODLEGŁOŚĆ”

Termin
19 września – 22 października 2018

REGULAMIN

XXIII  POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NIEPODLEGŁOŚĆ”

Organizatorzy:

              Starostwo Powiatowe w Nowym Targu  oraz  Powiatowe Centrum Kultury  w Nowym Targu

Cele konkursu:

 1. Tematem konkursu są wielkie bitwy i powstania narodowe od początków Państwa  Polskiego, poprzez odzyskanie niepodległości w 1918 r., II wojnę światową, Powstania Warszawskie, aż do zrywu solidarności.
 2. Ukazanie sylwetek przywódców, postaw i czynów bohaterów narodowych, dowódców  i żołnierzy Wojska Polskiego, męstwa powstańców, więźniów, bezimiennych ofiar represji i zwykłych obywateli.
 3. Przedstawienie wizerunku godła, sztandarów, umundurowania, oręża wojska polskiego.
 4. Bóg, Honor, Ojczyzna- utrwalanie i przekazywanie wartości patriotycznych.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Nowotarskiego

Kategorie wiekowe:

 1. Przedszkola
 2. Uczniowie szkół podstawowych klas I-IV
 3. Uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII
 4. Uczniowie szkół gimnazjalnych klas  III
 5. Uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

Techniki artystyczne:

 1. Formy dowolne( rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, batik)
 2. Wymiary prac malarskich nie powinny przekraczać formatu A3/A4
 3. Każda praca powinna być oprawiona i opisana pismem drukowanym w następujący sposób: na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu:
  • Imię, nazwisko, wiek
  • Klasa, nazwa placówki lub szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela
  • Do prac dołączona lista uczestników z w/w danymi.
  • Prace nagrodzone i wyróżnione pozostają własnością organizatora, natomiast pozostałe prace należy odebrać do końca br. roku.

 

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC UPŁYWA Z DNIEM 22. 10. 2018 r.

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.pck.nowotarski.pl

 

Prace należy składać  w sekretariacie w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ tel. 018 266 27 85

 

Otwarcie wystawy po konkursowej odbędzie się 15. 11. 2018 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.

 

Administratorem Danych Osobowych jest  Powiatowe Centrum Kultury z siedzibą w Nowym Targu  pod adresem:

Powiatowe Centrum Kultury przy ul. Jana Kazimierza 20, 34- 400 Nowy Targ              

tel. 18 266 27 85            email : promocja@nowotarski.pl

 

Dostarczanie i zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku uczestnika oraz prac autorskich  uczestnika  w sposób nieograniczony czasowo  na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia cyfrowa, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji zarejestrowanych podczas przeprowadzania konkursu, wernisażu, wystawy pokonkursowej, uroczystości rozdania nagród, w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, na stronie internetowej Administratora, organu prowadzącego, podmiotów współpracujących z Administratorem  w zakresie działalności i promocji oraz w lokalnych mediach 

 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018r.(Dz. U. z 2018r. poz.1000)
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wzięcie udziału w konkursie równoznaczne jest również z zapoznaniem się ztreścią klauzuli informacyjnej, Administratora w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania dostępną także na stronie PCK pod adresem: www.pck.nowotarski.pl zakładka (RODO)