Bogusław Waksmundzki - Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Bogusław Waksmundzki - zdjęcie

Bogusław Waksmundzki
Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
pokoje:
3.10 (II piętro)

Życiorys


Zadania

Wicestarosta nadzoruje realizację zadań z zakresu administracji budowlano architektonicznej, ochrony środowiska, komunikacji i transportu oraz edukacji.

Wicestarosta kieruje pionem usług publicznych, w skład którego wchodzą :

 1. Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej,
 2. Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych,
 3. Wydział Komunikacji i Transportu

W ramach kierowania pionem usług publicznych Wicestarosta odpowiada za :

 1. Nadzorowanie oraz ocenę pracy naczelników wydziałów włączonych do pionu.
 2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami włączonymi do pionu.
 3. Nadzorowanie realizacji wszystkich zadań taktycznych i operacyjnych powiązanych z zadaniem strategicznym przypisanym do pionu.
 4. Zgodne z prawem, poprawne merytorycznie, skuteczne i efektywne wykonywanie pracy przez podległych pracowników.
 5. Jakość zarządzania w wydziałach przypisanych do pionu.
 6. Cele strategiczne przypisane do pionu.
 7. Zaplanowanie i wykonanie budżetu pionu, na który składają się budżety komórek organizacyjnych przypisanych do pionu.
 8. Budżet zadania strategicznego, przypisanego do pionu.
 9. Dbałość o użytkowany sprzęt i wyposażenie biurowe.

Urzędujący Członek Zarządu nadzoruje działalność tymczasowych komórek organizacyjnych :

 1. Biura ds. Realizacji Projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Województwie Małopolskim.
 2. Zespołu projektu „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów.”.

Wicestarosta :

 1. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę.
 2. Pełni funkcje reprezentacyjne w imieniu Starosty.

Wicestarosta nadzoruje działalność następujących powiatowych jednostek organizacyjnych :

 1. Szkół ponadgimnazjalnych publicznych :
  1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu,
  2. Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce,
  3. Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem,
  4. I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce – Zdroju,
  5. Zespołu Szkół w Rabce - Zdroju,
  6. Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem,
  7. Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu,
  8. Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu,
  9. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu,
  10. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu,
 2. Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.
 3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu.
 4. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju.
 5. Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu.
 6. Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu,