Karol Skrzypiec - Urzędujący Członek Zarządu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Karol Skrzypiec - zdjęcie

Karol Skrzypiec
Urzędujący Członek Zarządu

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
pokoje:
3.11 (II piętro)

Zadania

Urzędujący Członek Zarządu nadzoruje realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, obronności, obrony cywilnej, spraw obywatelskich, kultury oraz sportu.

Urzędujący Członek Zarządu kieruje pionem spraw społecznych i obywatelskichw skład którego wchodzi Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa.

W ramach kierowania Pionem Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędujący Członek Zarządu odpowiada za :

 1. Nadzorowanie oraz ocenę pracy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa.
 2. Nadzorowanie realizacji wszystkich zadań taktycznych i operacyjnych powiązanych z zadaniem strategicznym przypisanym do pionu.
 3. Zgodne z prawem, poprawne merytorycznie, skuteczne i efektywne wykonywanie pracy przez podległych pracowników.
 4. Jakość zarządzania w wydziale przypisanym do pionu.
 5. Cele strategiczne przypisane do pionu.
 6. Zaplanowanie i wykonanie budżetu pionu, na który składa się budżet wydziału przypisanego do pionu.
 7. Budżet zadania strategicznego, przypisanego do pionu.
 8. Dbałość o użytkowany sprzęt i wyposażenie biurowe.

Urzędujący Członek Zarządu :

 1. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę,
 2. Pełni funkcje reprezentacyjne w imieniu Starosty.

Urzędujący Członek Zarządu nadzoruje działalność następujących powiatowych jednostek organizacyjnych :

 1. Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
 2. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu,
 3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,
 4. Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią w Rabce - Zdroju „Radość życia”,
 5. Muzeum im. Orkana w Rabce – Zdroju,
 6. Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju,
 7. Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu,
 8. Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju,
 9. Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,