Wydział Finansowo - Księgowy | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wydział Finansowo - Księgowy

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje4.24 (III piętro), 4.25 (III piętro), 4.26 (III piętro)
Telefon(18) 266 13 66
E-mail
Pracownicy
Danuta Filipek
Sylwia Franczak-Pióro
Anna Garbacz
Marzena Haber
Anna Krauzowicz
Ewelina Krzystoń
Agnieszka Kurzydło
Barbara Pierwoła
Iwona Skiciak
Elżbieta Syrowatka
Dawid Wójciak

ZadaniaZakres działania Wydziału Finansowo - Księgowego:1. Zarządzanie mieniem

1.1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi

1.1.1. Prowadzenie rejestrów środków trwałych

2. Zarządzanie płynnością finansową Starostwa

2.1. Przygotowywanie planów płynności finansowej

2.2. Bieżąca analiza wydatków i wpłat

2.3. Zarządzanie zobowiązaniami

2.4. Zarządzanie należnościami

3. Obsługa finansowo - księgowa

3.1. Obsługa księgowa Starostwa

3.1.1. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów Starostwa

3.1.2. Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków Starostwa

3.1.3. Prowadzenie ewidencji księgowej majątku Starostwa

3.2. Obsługa finansowa Starostwa

3.2.1. Kontrola finansowa

3.2.2. Obsługa Kasy

3.2.3. Obsługa rachunku bankowego

3.2.4. Rozliczenia finansowe