Uchwała Nr 297/VI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 lipca 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 297/VI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 lipca 2021r.

7 lipca 2021

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji Umowy o powierzenie grantu nr 497/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.